אודי בירקאן בערוץ הראשון על הספר והשיטה – GPS לעסקים