הערכת שווי

זקוק להערכת שווי? זאת המומחיות שלנו!

הערכת שווי לצרכים פנימיים

הערכת שווי לקראת מיזוג או רכישה

הערכת שווי לצרכים חשבונאיים

הערכת שווי לצורך הליכים משפטיים

הערכת שווי לצרכי מס

לבדיקת זכאות לקבלת הלוואה חינם וללא התחייבות - 1700-700-379

הערכת שווי נעשית  כאשר מתעורר הצורך בהסתכלות אובייקטיבית על עסק או על פעילות עסקית כלשהי, ניתוחם בכלים מקובלים וגזירת שווים הכלכלי.

הנסיבות שלשמן מתבצעת הערכת שווי הן: רכישת עסק או חלק מעסק, מכירה, מיזוג, מחלוקות בין בעלי מניות, לצורכי דיווח חשבונאי, צרכים משפטיים ועוד.

לעיתים מתבצעת הערכת שווי צרכים פנימיים של העסק, לעיתים נעשית הערכת שווי מהירה אשר נותנת מושג כללי לבעלי העסק  לגבי שווי העסק או הפעילות ויש המעריכים את שוויו של העסק לשם צרכים חיצוניים- קרי, חוות דעת שתשמש את הבעלים, בתהליך המו"מ העסקי עם גורמי חוץ או כחוות דעת לבית משפט או לכל גורם מימון אחר וכו'.

הערכת השווי תסייע בבדיקת  ערכה של חברה או של מגזר פעילות מסוים בתוך חברה, את שווים של הלקוחות הקיימים,   שווי הנכסים המוחשיים ושווי הנכסים הבלתי מוחשיים ועוד. על מנת שהערכה תהיה נכונה ומדויקת יש להתייחס למספר פרמטרים: ניתוח יסודי ומעמיק של השוק והסביבה העסקית בו העסק חי ונושם,  ניתוח כלכלי וחשבונאי של העסק,  ידע מעמיק בתיאוריה המימונית המשמשת כבסיס להערכת שווי  ועוד