ניהול מכירות

ניהול המכירות יתמקד במספר היבטים חשובים.

מעקב יומי וקבוע אחרי יישום שיטת המכירות של העסק,  הגעה ליעדים ומטרות המכירתיות, מתן תשובות נקודתיות הצפות ברמה היומיומית ועריכת שינויים מעת לעת בהתאם לבעיות והזדמנויות.

מערכת עסקית ללא ניהול מכירות ניתן להמשיל אותה לעדר ללא רועה. תחום המכירות דינמי, וחשוב מאד שעובד אחד מתוך המחלקה או בנוסף לעובדים הקיימים יהיה אחראי על המכירות.

לקבלת 3 פרקים מרב המכר GPS לעסקים – השאר פרטיך