תכנית מכירות

הפעילות המכירתית מתמקדת הן בטווח הקצר – החודשי והן בטווח הארוך – השנתי.

מידי חודש יוגדרו היעדים והמטרות המכירתיות של העסק. משימות וכלי עזר שיתמכו בתהליך ודגשים לגבי יישום השיטה יאפשרו לכלל הארגון לתאם ציפיות ולמקסם את המיקוד של כל עובד וכן של עבודת הצוות.

לקבלת 3 פרקים מרב המכר GPS לעסקים – השאר פרטיך