פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני מתבסס על חיבור התחום הארגוני בעסק לתוכנית העבודה והאסטרטגיה.

מיפוי כוח האדם הקיים והגדרת תפקידים לאיוש מלא של כל תחומי האחריות השונים – המקצועי, השיווק והמכירות, ניהול וכוח אדם, מיתוג, שירות, כספים ובקרה.

לאחר הגדרת התפקידים בין העובדים השונים ויתכן גורמים נוספים שיכולים לתמוך בעסק  כגון בני משפחה או עובדים חדשים יוגדרו משימות ונהלי עבודה ברורים לכלל העסק בכלל ולכל אחד בפרט. הפיתוח הארגוני מתייחס מחד להגדרת המשימה של כל עובד ומאידך ליעילות היישום והביצוע המושתת על מוטיבציה, שייכות ויכולות מקצועיות.

לקבלת 3 פרקים מרב המכר GPS לעסקים – השאר פרטיך