על הספר GPS לעסקים -המדריך השימושי לניהול מוצלח של עסק