הלוואות

כיצד נקבע איזו הלוואה נקח? לכמה זמן?

לכל הלוואה המתקבלת מהבנק יש ארבעה מאפיינים הקובעים את גובה התשלומים התקופתיים על חשבון ההלוואה ואת סך ההחזר:

 סכום ההלוואה – סכום ההלוואה שנותן המלווה ללווה.

בסיס ההצמדה – במידה וההלוואה צמודה. ניתן להצמיד את סכום ההלוואה למדד   המחירים לצרכן, לדולר, ליורו או לכל מטבע או בסיס שמוסכם בין הלווה למלווה.

תקופת ההלוואה -  יכולה לנוע בין מספר ימים או חודשים למספר שנים:

 • הלוואות לטווח קצר (עד שנה) -   על פי רוב נלקחuת כדי לממן את הפעילות השוטפת של העסק: מלאי, אשראי לקוחות, הוצאות שוטפות ותשלום לספקים
 • הלוואות לטווח קצר – בריבית קבועה או משתנה ( פריים +)
 • הלוואות  ON CALL - הלוואות לתקופות קצרות, אשר לבנק זכות לדרוש פירעונן  לפי  החלטתו.
 • הלוואות לטווח בינוני (1-5 שנים) – הלוואות שונות לצרכים ייעודיים שיפרעו מרווחים.
 • מימון לטווח ארוך (מעל 5 שנים) - הלוואות שונות, בדרך כלל למימון השקעה בנכסי נדלן, באמצעות משכנתא.      

סוגי הלוואות לטווח בינוני וארוך:

 • הלוואות שקליות: הלוואות בריבית קבועה, הלוואות על בסיס פריים, הלוואות צמודות מדד.
 • הלוואות צמודות מטבע חוץ: הלוואות הצמודות לשער החליפין של מטבע מסוים.
 • הלוואות במט"ח : הלוואה המתקבלת ונפרעת במט"ח.

  מרכיב הריבית על ההלוואה סכום הריבית שתשלם יקבע בהתאם לתנאים שתסכם עם הבנק.  ישנם סוגים שונים של ריביות:

 •     ריבית נומינלית / ריבית נקובה / ריבית תעריפית – שער נקוב פורמאלית בלי שתהייה לו משמעות ממשית. על מנת לדעת את מחירו האמיתי של הכסף יש לקבל מידע נוסף ולבצע חישובים.
 •    ריבית אפקטיבית / ריבית מתואמת / ריבית תחשיבית -ריבית שתשולם למעשה אם התחשיב היה מבוסס על הלוואה לשנה שלמה שתוחזר בסוף השנה.
 •    ריבית ריאלית – מרכיב הריבית ששולם מעבר לעליית המדד.
 •    ריבית דריבית / ריבית צוברת – צורת חישוב ריבית לפיה, בתום כל תקופה הריבית נצברת לקרן ובתקופה הבאה צוברת ריבית כמו הקרן.

 טיפים:

    פקיד הבנק המטפל בך הוא איש המפתח למערכת היחסים עם הסניף. בנו איתו מערכת יחסים של אמון ופתיחות ושמור עליה.

    רוב הבנקים מכירים במגוון מסמכים כביטחונות. בדוק כיצד אתה יכול להשתמש בכך לטובתך.

    ככל שפירעון הריבית מתעכב, והחזרי הקרן נדחים (לפי מסלול ההלוואה שתבחר), סך הריבית אותו תאלץ לשלם ילך ויעלה.

    חובה לבחון אחת לתקופה את הריביות בשוק ולפי הצורך לבחון את הכדאיות של מחזור ההלוואה. כלומר, פירעון ההלוואה כנגד הלוואה חדשה וזולה יותר, בריבית  יותר נמוכה.

   זכור, הבנק צריך אותך לא פחות ממה שאתה צריך אותו. בדוק מול כמה בנקים אילו הלוואות לעסקים קיימות אצלם ומה התנאים שתוכלו לקבל.

במידה ולא תצליח לעמוד בהחזרי ההלוואות אותן לקחת תוכל לפנות לבנק בבקשה להאריך את תקופת ההלוואה ובכך להקטין את ההחזרים החודשיים אותם יש לבצע לפירעון ההלוואה.

לקבלת 3 פרקים מרב המכר GPS לעסקים – השאר פרטיך