תזרים מזומנים

תזרים מזומנים מציג את זרימת/תנועת כל המזומנים בעסק והזרימה של תקבולים ותשלומים בתקופה מסוימת. זרימת התקבולים והתשלומים (כולל מע"מ) כפי שמבוצעים במועדם וללא קשר למועד ביצוע העסקה ו/או העברת המוצרים.

ניתן להכין תזרים מזומנים בגין תקופה שהסתיימה או להכין תחזית בגין תקופה עתידית.  המזומנים הם הכוח המפעיל את העסק, ובלעדיהם לא תתאפשר פעילות עסקית, ולכן החשיבות הרבה בתכנון ובחיזוי תזרים המזומנים הדרוש לעסק להמשך פעילותו התקינה.

ניהול תזרים מזומנים הוא אחד המפתחות החשובים ביותר להצלחה או לכישלון העסק. עלול להיות מצב שבו דו"ח רווח והפסד יראה רווח (חשבונאי) אך העסק ייסגר משום שהוא חדל פירעון (תזרימי).

תחזית תזרים מזומנים

תחזית תזרים מזומנים דרושה לעסק כדי לדעת מראש באיזה נקודות זמן (ולמשך כמה זמן) העסק צפוי למחסור במזומנים ובאיזה נקודת זמן לעודף מזומנים. תחזית תזרים המזומנים מאפשרת:

•           למנוע תקלות.

•           לקבוע סדרי עדיפויות במימון.

•           לסייע בקבלת החלטות הקשורות למימון לטווח קצר.

•           לגייס בעוד מועד כסף חסר, או לנצל עודפי מזומנים.

 גיוס תזרים מזומנים

זרימת מזומנים לתוך העסק נובעת מ:

•           פעילות עסקית שוטפת (גבייה בגין מכירות)

•           קבלת מימון חיצוני (הלוואות מבנקים וגופים אחרים)

•           השקעת הון עצמי ע”י בעלים או בעלי מניות

תזרים יוצא

•           פעילות עסקית שוטפת (תשלומים לעובדים, ספקים, מוסדות)

•           החזרת מימון חיצוני (פירעון הלוואות)

•           חלוקת רווחים לבעלים

שלבי בניית תזרים מזומנים

הבניה היא לפי הצורך על בסיס יומי, שבועי או חודשי.

•           בדיקת יתרת פתיחה (בקופה ובבנק).

•           הוספת כל התקבולים המתוכננים מפעילות שוטפת לפי עיתויים.

•           הוספת כל התשלומים המתוכננים מפעילות שוטפת לפי עיתויים.

•           הוספת כל התקבולים/תשלומים בגין מימון חיצוני לפי עיתויים.

•           בדיקת יתרת סגירה.

לקבלת 3 פרקים מרב המכר GPS לעסקים – השאר פרטיך