תרבות שירותית

יצירת תרבות שירותית מעניקה ערך מוסף גדול לעסק.

הנחלת תרבות שירותית מאפשרת ללקוח לקבל גישה דומה ומאד עוצמתית מכלל העובדים בעסק.

הגדרת התקן השירותי והטמעתו בכל רובדי המגע עם הלקוח חיונים, אימון העובדים בשיפור מיומנות השירות ותאום ציפיות יאפשר להגדיר תקן שירותי שניתן יהיה לבקר ולמדוד אותו.

לקבלת 3 פרקים מרב המכר GPS לעסקים – השאר פרטיך